Medlemskab

Medlemsrettigheder og pligter.

Hyvild Bæk,  foto: Jens-Chr. Kjær 2016

Foreningen tæller i dag 220 medlemmer, der hver ejer anparter i plantagerne. Ejerskabet går typisk i arv fra generation til generation.

Efter aftale med plantagens ledelse, er medlemmer berettiget til at fælde træ, foretage udtyndig i plantagen, opsavning af stormfald, klipning af julegrønt til eget brug, plukning af svampe og ellers almindelig færden i plantagerne.

Ved Uhre mark er der ca. 700 meter å strækning (Skjærlund å) hvor der er mulighed for at fiske efter Ørrede og Stalling.

En til to gange om året er der arbejdsdag i plantagerne, hvor medlemmer kan deltage i aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer.

Ledelsen opfordrer medlemmerne til deltage aktivt på arbejdsdagene, samt ved beplantning af nye arealer.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og regler, samt efterleve foreningens formål.