Historie

Historien om plantagen begynder 1909, hvor fremsynede mænd tog initiativ til en skovrejsning.

Det førte til etablering af plantagen ved Drantum. Plantesagen / skovrejsningen medførte, at landskabet omkring Brande ændrede sig fra gold hedeslette og tilsandede jorde til at blive et landbrugsområde.

I 1909 blev der oprette et plantnings selskab i Hyvild Sande. Det fik navnet “Brande Ungdoms Plantageforening”. Dens formål var at vække ungdommens interesse for plantningssagen. Som Hans Kristensen, Sønderholm, havde et slogan “vil du bo lunt, saa plant i din ungdom” , det var noget før plantageforeningens opstående, men han havde jo også en planteskolen at skulle passe omkring 1881 og frem.

Når man i dag ser på landskabet omkring Brande, er det svært at forstille sig, at egnen for godt 100 år siden ikke rummede træer. Lyngen dominerede de flade hedesletter, hvor kun bakkeøer brød horisonten og store åer slyngede sig gennem de sandede jorder.

  • TIDSLINIE
  •  1909 opstod Brande Ungdoms Plantageforening og en forladt ejendom i Hyvild Sande blev købt og tilplantet.
  •  1943 blev der aftalt en lejekontrakt med F.D.F spejderne, som lejede den gamle skovridderhus og fik den gjort i  stand.
  •  1946 købes der jord i Risbjerg kaldet Mortensborg.
  •  1956 købes der jord i Hyvild kaldet “tilkøbet”
  •  1962 købes der jord ved Uhre “Uhre Mark”
  •  1986 købes engen til Uhre Mark tilbage. Man skønnede i 1962, at man ikke havde råd til at beholde engen.
  •  2005 købes naboejendommen til Uhre Mark, 14 ha. tilplantes med fredskovpligtig areal.
  •  2005 ændres navnet på foreningen fra “Brande Ungdoms Plantageforening til “Hyvild Sande Plantage af 1909”.
  •  2007 købes naboejendommen til Hyvild Sande.