Jagten i skoven

Hyvild sande Jagtselskab

Jagten i foreningens plantager er lejet ud til Hyvild sande Jagtselskab, som er en selvstændig forening stiftet i 1932.

Jagtselskabets formål er, at drive jagten på en så etisk og forsvarlig måde at hensynet til vildt, flora og fauna, er i højsædet.

Jagtselskabet har og vil i samarbejde med ejerforeningen, beplante arealer samt udføre almindelig vedligeholdelse som fældning og rydning. Derved får naturen de bedste vækstbetingelser til glæde for både publikum og jægerne.

 Af hensyn til sikkerheden, appellerer jagtselskabet til publikum om at vise størst muligt hensyn, de dage der afholdes jagt i plantagerne.

Ud over efterårsjagterne, drives der jævnligt bukkejagt i perioden den 16. maj til og med den 15. juli.

Bukkejagten foregår mest om morgenen og aftenen, og er man besøgende i en af plantagerne, bør man udvise den størst forsigtighed i den beskrevne periode.