Formål

Foreningens navn er “Hyvild Sande Plantage af 1909” tidligere ‘Brande ungdoms Plantageforening’

Foreningen har hjemsted i Brande.

  • Foreningen har til formål at fremme plantningssagen for derved, at indkøbe og beplante egnede arealer.
  • Bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter.
  • Bevare og fremme miljø – natur og landskab.
  • At skabe et unikt område for dyr – planter – flora – fauna og mennesker.
  • Foreningen vedligeholder løbende arealerne ved udtynding – fældning – oprydning og beplantning.

s5